لیست نمایندگی های فروش محصولات شهاب گستر
در سراسر کشور

نمایندگی‌های تهران(برای مشاهده کلیک کنید)

آقای کرامتی (کالای برق کرامتی) :

آقای عبادی (تک الکتریک) : 

آقای غلامی (آرتا الکتریک) :

 

نمایندگی‌های لرستان(برای مشاهده کلیک کنید)

آقای محسن پاپی (پخش پارسیان) :

نمایندگی‌های کرج(برای مشاهده کلیک کنید)

خ بهزادی (کالای برق بهزادی) :

نمایندگی های کاشان(برای مشاهده کلیک کنید)

آقای وانشانی (کالای برق وانشانی) :

نمایندگی‌های سایر استان ها(برای مشاهده کلیک کنید)

دارای انبار فروش مستقیم در کرج

نمایندگی های شهاب گستر در سراسر کشور

این یک افتخار است

داشتن نمایندگی های فعال در سراسر کشور و همچنین مشتریانی راضی یکی از مواردیست که ما همواره به آن افتخار میکنیم

انبار در کشور
+ 20
نمایندگی در کشور
+ 0